Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Kurum Dışı

Anasayfa » Mevzuat » Kurum Dışı

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik  (Resmi Gazete: 26.11.2016 – 29900 (Mükerrer))

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Resmi Gazete: 26.01.2018 – 30313 (Mükerrer))

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Resmi Gazete: 07.06.2018 – 30444 (Mükerrer))

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  (Resmi Gazete: 16.07.2020 – 31187 (Mükerrer))

Yüksek Öğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller 

6245 Sayılı Harcırah Kanunu   (Resmi Gazete: 18.02.1954 – 8637 (Mükerrer))

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu    (Resmi Gazete: 24.12.2003 – 25326 (Mükerrer))

6676 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik    (Resmi Gazete: 27.11.2007 – 26713 (Mükerrer))

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   (Resmi Gazete: 25.08.2009 – 27330 (Mükerrer))