Amaç ve Hedef

          Proje Yönetimi Ofisi’nin amaç ve hedefi; kaynakların etkin kullanımını sağlayarak üniversitemiz araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak; bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, alt yapı ve dış kaynaklı projeleri ile destekleme programlarına ilişkin faaliyetleri tek bir birim altında ve öğretim elemanları ile koordineli şekilde yürütmektir.