Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

          Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerinin, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin kalitesini yükseltmektir.

 

VİZYONUMUZ

         Bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayan, proje kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlayan, bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapan, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet verebilen bir ofis olmaktır.