İş Akış Süreçleri

                    PYO İş Akış Süreçleri                                                                              TTO Görevlendirme İş Akış Süreçleri

2.3.1. Bilimsel Araştırma Proje (BAP) İşlemleri                                                         1908, 1909-A, 1909-B, 1909-C, 1909-D ve 1910-SUVAM Kodlu

    - Bilimsel Araştırma Proje İşlemleri (BAP) İş Akışı Süreci                                                       Projeleri Görevlendirme Süreçleri

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Mal/Malzeme/Hizmet)

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Avans)

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Yolluk)

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Personel Çalıştırma)