PYO İş Akış Süreçleri

OMÜ Dış Kaynaklı Bilimsel Araştırma Projeleri Detay Süreci

    1. AB Projeleri

    2. Kalkınma Bakanlığı Projeleri

    3. OKA Projeleri

    4. SANTEZ Projeleri

    5. TÜBİTAK Projeleri

    6. Üniversite Sanayi İş Birliği Projeleri

 

 

OMÜ Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri Detay Süreci

    1. BAP İdari Birim Genel İş Akışı 

    2. BAP 1901-1907 Kodlu Projeler

    3. BAP 1909 ve 1910 Kodlu Projeler

 

 

OMÜ Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri Muhasebeleştirme Detay Süreci

    1. BAP Mali Birim Genel İş Akışı

    2. Mal-Malzeme-Hizmet Satınalma İşlemleri İş Akış Süreci 

    3. Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci

    4. Avans İşlemleri İş Akış Süreci

    5. Personel Çalıştırma İş Akış Süreci

    6. Bilimsel Destek Başvuruları İş Akış Süreci

 

 

Yayın Komisyonu Detay Süreci

    1. Yayın Komisyonu