İş Akış Süreçleri

                    PYO İş Akış Süreçleri                                                                              TTO Görevlendirme İş Akış Süreçleri

OMÜ Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri Detay Süreci                                            1908, 1909-A, 1909-B, 1909-C, 1909-D ve 1910-SUVAM Kodlu

    - BAP İdari Birim Genel İş Akışı                                                                                       Projeleri Görevlendirme Süreçleri

    - BAP 1901-1907 ve 1911 Kodlu Projeler İş Akış Süreci

 

OMÜ Destekli Bilimsel Araştırma Projeleri Mali İşlemler Detay Süreci

    - BAP Mali Birim Genel İş Akışı

    - Mal-Malzeme-Hizmet Satınalma İşlemleri İş Akış Süreci 

    - Yolluk İşlemleri İş Akış Süreci

    - Avans İşlemleri İş Akış Süreci

    - Personel Çalıştırma İş Akış Süreci

 

BAP Bilimsel Destek Programları Başvurusu Detay Süreci

    - BAP Bilimsel Destek Programları Başvurusu İş Akış Süreci