İş Akış Süreçleri

                    PYO İş Akış Süreçleri                                                                              TTO Görevlendirme İş Akış Süreçleri

2.3.1. Bilimsel Araştırma Proje (BAP) İşlemleri                                                                    DAP, EP, ULAP, UKAP, PO ve SUVAM Kodlu Projeler

    - Bilimsel Araştırma Proje İşlemleri (BAP) İş Akışı Süreci                                                      

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Mal/Malzeme/Hizmet)

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Avans)

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Yolluk)

    - BAP Satınalma-Mali İşlemler İş Akış Süreci (Personel Çalıştırma)