İletişim Bilgileri

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
             Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
             Rektörlük Binası 1. Kat 
             Kurupelit Kampüsü
             55270  Atakum/SAMSUN
 
Tel: 0(362) 3121919 Santral    
Faks: 0(362) 4576021
e-mail: pyo@omu.edu.tr

 

Personel İletişim Bilgileri

Şikayet/Öneri/Memnuniyet/İstek Formu

Geri Bildirim Kutularının Miktarı ve Bulunduğu Fiziki Alan Listesi