Ofis Başkanımız Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY "Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı"na Katıldı

          Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 21 Kasım 2016 tarihinde İstanbul Elite World Hotel'de düzenlenen Erasmus+ Programı Yükseköğretim Alanı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı'na üniversitemiz öğretim üyelerinden Proje Yönetimi Ofisi Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hüsnü DEMİRSOY ile Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Rıdvan KIZILKAYA katılmışlardır.

        Toplantıda kurumsal, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacını güden Yükseköğretim için Stratejik Ortaklık projeleri ve Erasmus+ öğrenci staj ve/veya personel hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların biraraya gelerek oluşturdukları Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu projelerinin tanıtımı yapılmış ve bu alanlardaki proje örnekleri paylaşılmıştır.

Image: