TÜBİTAK Projelerinde Bursiyerle İlgili Duyuru

       Sayın Tübitak Proje Yürütücüsü,

     26.02.2016 Tarihinde Yayınlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun gereği, projenizde yer alan bursiyerlerle ilgili duyuru yazısı ve Tübitak  Projeleri Bursiyer SGK Bilgi formları ekte sunulmuştur. 1.Form  2.Form

      Dış Kaynaklı Projeler Mali Birimi