AGED İlkeleri Yönergesinin yürürlükten kaldırılması

          26.09.2008 tarih ve 2008/179 sayılı karar ile kabul edilen Ondokuzmayıs Üniversitesi Akademik Gelişimi Destekleme Programı (AGED) İlkeleri Yönergesi; Üniversitemiz Senatosunun 28.01.2016 tarih ve 2016/27 sayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

         BAP yönergesinde bulunan; 1921- Uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımı destekleme programı, 1922- Uzun süreli yurt dışı ziyaret programı, 1923- Bilimsel Etkinlik düzenleme programı ve 1927- Bilimsel yayın yapan araştırıcılara donanım desteği programı türlerine ait başvurular halen otomasyon üzerinden alınmaya devam etmektedir.

 

BAP Destek Programları Birimi