BAP Yolluk Talebi

     Projesi kapsamında yolluk ve gündelik talebi yapacak Yürütücü veya Araştırmacıların; öncelikle BAP Otomasyon Sistemi üzerinden Yolluk Talebi yapması, ayrıntılı çalışma takvimi ile birlikte bu talebin Proje Yönetimi Ofisi’nin onayına sunulmasının ardından,  onaylanmış, yolluk talep ve onay formu ile yürütücü veya araştırmacının bağlı bulunduğu ilgili birimin (Dekanlık, Enstitü, Müdürlük) Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Makamı Geçici Görevlendirme Onayının alınması hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

BAP Mali Birim