Proje Kapsamındaki Analizlerin Merkez Laboratuvarında Yapılması İle İlgili Duyuru

     Projeniz kapsamında “Hizmet alımı” faslında yer alan analizlerin, öncelikle Merkez Laboratuvarında yapılması eğer analizler Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılamıyorsa, Laboratuvardan analizlerin yapılamadığına dair belge alınması ile ilgili alınan 2015/260 nolu BAP Komisyon kararı aşağıda yer almaktadır.

        Alınan karar doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

        Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı

 

2015/260 SAYILI BAP KOMİSYON KARARI:      

         Bilimsel Araştırma Projelerinin "Hizmet Alımları" faslında yer alan analizlerin öncelikle yapılıyorsa Üniversitemiz Merkez Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilmesi konusu görüşüldü.  Proje kapsamında yer alan analizlerin öncelikle yapılıyorsa Merkez Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilmesine, eğer analizler Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılamıyorsa Laboratuvardan analizlerin yapılamadığına dair belge alınmasına, fiyat farkı sebebiyle dışarıdan yapılması öngörülüyorsa yine fiyatın belgelendirilmesi ve talep/ihtiyaç belgesinin eki olarak Proje Yönetimi Ofisine iletilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.