Öğretim Elemanlarının Akademik Amaçlı Yurt Dışına Çıkış İzni İle İlgili Bilgilendirme

             YÖK, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesinde 19.07.2016 tarihli genelgesinde yapılan değişiklik  ektedir. 

BAP Destek Programları Birimi