"Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik" Yayımlandı

     Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, yeniden düzenlenerek 26 Kasım 2016 tarihli 29900 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

      İlgili yönetmelik ekte yer almaktadır.