"Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Destek Projesi" Yönergesi Yayımlandı

         Üniversite senatosunun 18.01.2018 tarihli 2018/04 sayılı kararı ile "1924 kodlu Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Yönergesi" kabul edildi.
 
      Bu yönergenin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının katma değeri yüksek bilimsel araştırmalara özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, bilimsel çalışmalarından elde edilen çıktılara yönelik fikri ve sınai mülkiyet haklarının (FSMH, patent veya faydalı model tescili) tescil edilmesi ile ilgili süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik destek projesidir.