2018 YILI 1. DÖNEM TÜBİTAK-ARDEB 1001, 1005 ve 3501 BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

      TÜBİTAK-ARDEB tarafından yapılan panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin 1001, 1005 ve 3501 Programlarının 2018 yılı 1. dönemi bilimsel değerlendirme sonuçları TÜBİTAK internet adresinde duyurulmuştur. 

      2018 yılı 1.döneminde 1001,1005 ve 3501 programları kapsamında sunulan 2.078 proje önerisinden 1.763’ü bilimsel değerlendirmeye alınmış ve bu değerlendirme sonucunda 391 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir.

   Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim AYDIN'ın TÜBİTAK 1001 proje başvurusu bilimsel değerlendirmeyi geçerek desteklenmeye hak kazanmıştır. Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 
 
ARAŞTIRMA GRUBU PROJE TÜRÜ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ  KURULUŞ
TOVAG  1001 PROF. DR. İBRAHİM AYDIN ONDOKUZ MAYIS Ü.

 

 

 

Image: