1908, 1909-A, 1909-B, 1909-C, 1909-D ve 1910-SUVAM Kodlu Projeleri Görevlendirme İş Akış Süreçleri Güncellendi

         Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri kapsamında üniversite dışında verilen hizmetler için görevlendirme işlemleri 05/10/2017 tarihli ve 2017/539 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (Samsun TEKNOPARK) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 
         Bu kapsamda 1908, 1909-A, 1909-B, 1909-C, 1909-D ve 1910-SUVAM Kodlu Projeleri görevlendirme iş akış süreçleri güncellendi.
 
         Başvuru ve görevlendirme süreçleri ile ilgili bilgi için;
         
         Dr. Şeyma ATAY
         Proje Yönetim Ofisi-Dış Kaynaklı Projeler Birimi
         
         0362 3121919 - 7093
 
 
         Sözleşme ve ödeme iş/işlemleri ile ilgili bilgi için;
 
         Eda BEYLİHAN
         TTO Koordinatör Yardımcısı
         OMÜ-Teknoloji Transfer Ofisi
       
         Ecem KEVSEROĞLU
         OMÜ-Teknoloji Transfer Ofisi
 
         0362 4575656
 
 
 
Image: