OMÜ Dış Kaynaklı Projelerde Araştırmacıların Görev Almasına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir.

         Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri kapsamında üniversite dışında verilen hizmetler için görevlendirme işlemleri 04/07/2019 tarihli ve 2019/353 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'de (Samsun TEKNOPARK) faaliyet gösteren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (OMÜ TTO A.Ş.) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 
         02.08.2019 tarihli Üniversite Senato toplantısında alınan 2019/203 sayılı karar ile OMÜ Dış Kaynaklı Projelerde Araştırmacıların Görev Almasına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiş, proje adları ve proje iş/işlemleri yönerge doğrultusunda değişmiştir. Bu kapsamda TTO Danışmanlık Projeleri görevlendirme iş akış süreçleri güncellenmiştir.
 
 
Sıra
Proje Eski Kodu ve Adı
Proje Yeni Kodu ve Adı
1
1908-Kontratlı Ar-Ge Proje Ortaklığı
UKAP- Uluslararası Kontratlı Ar-Ge Projesi
2
1909-A Danışmanlık Projesi
DAP- Danışmanlık Projesi
3
1909-B Eğitim Projesi
EP- Eğitim Projesi
4
1909-C Kontratlı Ar-Ge Danışmanlık Projesi
ULAP- Ulusal Kontratlı Ar-Ge Projesi
5
1909-D Ar-Ge Proje Ortaklığı
PO- Ar-Ge Proje Ortaklığı
6
1910 OMÜ SUVAM Araştırma Projeleri
SUVAM- OMÜ-SUVAM Projesi

 

         Başvuru ve görevlendirme süreçleri ile ilgili bilgi için;
         Dr. Şeyma ATAY
         Rektörlük PYO-TTO İlişkiler Ofisi
         Tel: 0362 3121919 - 7093
 
 
         Sözleşme ve ödeme iş/işlemleri ile ilgili bilgi için;
        Öğr. Gör. Eda BEYLİHAN
         OMÜ-TTO A.Ş.
       
        Ecem KEVSEROĞLU
         OMÜ-TTO A.Ş.
         Tel: 0362 4575656
         E-mail: gorevlendirme@samsunteknopark.com
 
 
 
Image: