2019 Yılı 2.Dönem BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

Değerli Akademisyenlerimiz;
 
2019 Yılı 2. dönem BAP proje önerileri, 09 Eylül 2019 - 14 Ekim 2019 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.
 
 
NOT: 
- Başvuru tarihleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 Kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 Kodlu Projeler) ve Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 Kodlu Projeler) Projeleri için geçerlidir.
- Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 Kodlu Projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 Kodlu Projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.
- Proje başvuruları, OMÜ-BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.
- Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi imzalanır.