Tüm Haberler

2016 Yılı 2. Dönem Proje Başvuruları Başladı

Bilimsel Araştırma Geliştirme Destekleme Programı Projeleri (1901 kodlu Projeler), Altyapı Destekleme Programı Projeleri (1906 kodlu projeler), Eğitim, Öğretim ve Araştırma Kalitesini Geliştirme Programı Projeleri (1907 kodlu projeler) ve Kariyer Geliştirme Programı Projelerinin (1911 kodlu projeler) başvuruları; 01 Eylül 2016 Perşembe günü başlayıp, 10 Ekim 2016  Pazartesi gününe kadar uzatılmıştır.

Proje Önerilerine Etik Kurul Onay Belgesi Eklenmesi

     Birimimize sunulan proje önerilerinde; insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel yada diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun OMÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/OMÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurulu/OMÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’ndan, Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, belgenin projelerin son başvuru tarihine kadar Proje Yönetimi Ofisi BAP Otomasyon sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

TÜBİTAK Projelerinde Bursiyerle İlgili Duyuru

26.02.2016 Tarihinde Yayınlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.