Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Amaç ve Hedef

Anasayfa » Kurumsal » Amaç ve Hedef

Proje Yönetimi Ofisi’nin amaç ve hedefi; kaynakların etkin kullanımını sağlayarak üniversitemiz araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak; bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, alt yapı ve dış kaynaklı projeleri ile destekleme programlarına ilişkin faaliyetleri tek bir birim altında ve öğretim elemanları ile koordineli şekilde yürütmektir.