Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Formlar

Anasayfa » Kurumsal » Formlar

Proje Yönetim Ofisi İş/İşlemlerinde Kullanılan Formlar*

* Bu formların güncel hali, BAP Otomasyon Sisteminde (bap.omu.edu.tr) “Yeni Proje Başvuru” sekmesinde her bir proje türü içinde mevcut olup online olarak doldurulmalıdır.

PP.2.3.FR.0001-1901 Bilimsel AR-GE Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0002-1902 Başlangıç Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0003-1903 Sanayi ile İşbirliği Araştırma Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0004-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0006-1906 Araştırma Altyapısını Destekleme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0007-1907 Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı Projesi Sunum Formu
PP.2.3.FR.0009-Bilimsel Araştırma Projeleri Gelişme Raporu Formu
PP.2.3.FR.0010-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Kişisel Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0011-Proje Çıktıları Takip Formu
PP.2.3.FR.0012-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programları Ortak Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0013-Proje Özet Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0014-Bilimsel Araştırma Proje Önerisi Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0015-Ek Süre Talebi Formu
PP.2.3.FR.0016-Bütçe Kalemleri Arası Aktarım Talebi Formu
PP.2.3.FR.0017-Diğer Talepler Formu
PP.2.3.FR.0018-Ek Malzeme – Hizmet Talebi Formu
PP.2.3.FR.0019-Ek Ödenek Talebi Formu
PP.2.3.FR.0021-1922 Uzun Süreli Yurtdışı Bilimsel Ziyaretleri Destekleme Programı Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0022-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0023-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Beyan Formu
PP.2.3.FR.0024-UKAP Uluslararası Kontratlı Ar-Ge Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0025-DAP Danışmanlık Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0026-EP Eğitim Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0027-ULAP Ulusal Kontratlı Ar-Ge Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0028-PO Ar-Ge Proje Ortaklığı Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0029-SUVAM- OMÜ SUVAM Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0031-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Etkinlik Ayrıntı Formu
PP.2.3.FR.0033-BAP Ek Ödenek ve Malzeme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0034-BAP Malzeme Çıkartma – Miktar Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0035-Proje Başlığı Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0036-Proje Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0037-Proje Dondurma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0038-Proje Geri Çekme-Yürürlükten Kaldırma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0039-Proje İptal Etme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0040-Proje Yürütücüsü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0041-Proje Türü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0045-1924 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0047-Personel Ekleme-Çıkarma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0050-Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0051-1908 Çağrılı Projeler Birinci Aşama Sunum Formu
PP.2.3.FR.0052-1912 Kamu İle İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri Sunum Formu
PP.2.3.FR.0053-1908 Çağrılı Projeler İkinci Aşama Sunum Formu
PP.2.3.FR.0054-Proje Ön Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0055-1908 Çağrılı Projeler İkinci Aşama Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0056-Bilimsel Araştırma Projeleri Makale Feragat Formu
PP.2.3.FR.0058-Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0059-Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Aylık Bilgi Formu

Dış Kaynaklı Projelerle İlgili Formlar

PP.2.3.FR.0057-Dış Kaynaklı Proje Başvuru Bilgilendirme Formu
PP.2.3.FR.0060-Dış Kaynaklı Projeler Bursiyer Sigorta Girişi/Çıkışı Bilgilendirme Formu