Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Misyon ve Vizyon

Anasayfa » Kurumsal » Misyon ve Vizyon

PYO Misyonu;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği vererek kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini artırarak üniversitemizin Ar-Ge kalitesini yükseltmektir.

PYO Vizyonu;

Bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlayan, proje kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlayan, bilime ulusal ve uluslararası ölçülerde katkı yapan, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına hizmet verebilen bir ofis olmaktır.